/p>

Giúp thanh lọc giải độc phổi, phục hồi tổn thương phế nang, giảm khó thở, tức ngực, trị họ, thông phế