RƯỢU SIM GỪNG PHÚ QUỐC HẢI PHONG SẢN PHẨM GỐM TRUYỀN THÔNG CHAI 500ML